Tâm Hữu Bất Cam
Tâm Hữu Bất Cam   (Không có cam lòng )
Thể loại: Hiện Đại – HE
Độ dài: 72 chương
Conver: Nothing_nhh

Mười năm, Chu Thương Thương từ một chiếc xương sườn của Tô Dần Chính biến thành một cái xương gà (ám chỉ ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc), đáng hận là người kia càng ngày càng quá đáng, xa nhau – không có cam lòng. Có người đề nghị nói, ly hôn thì từ chỗ Tô Dần Chính cầm theo chút tiền, có thể dễ chịu chút hay không?

Nhân vật chính: Chu Thương Thương, Hàn Tranh, Tô Dần Chính.
Danh sách chương