Sổ Tay Chăn Nuôi Bạch Xà
Hán Việt: Bạch xà tự dưỡng thủ sách
Tác giả: Tùy Nguyệt Sinh
Nguồn cv: wikidth.com
Editor: Lulalina_

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, chủ công, nhẹ nhàng, đoản văn, duyên trời tác hợp, nhược công, manh sủng.

Cp: Tiểu bạch xà công X bá tổng đại lão thụ

Một câu tóm tắt: Sau khi kiến quốc cũng muốn thành tinh.
Danh sách chương