Nhân Gian Tuyệt Sắc
Số chương : 9 chương
Editor: Mạn Châu Sa 2001
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Bình bộ thanh vân, Duyên trời tác hợp

Giới thiệu

Cố Gia Thuỵ hoàn tục, liền đã phá giới. Chỉ là làm sao bây giờ, hắn thật sự muốn nghẹn hỏng rồi.

Em là của anh, nhân gian tuyệt sắc.

Tag: Đô thị tình duyên gương vỡ lại lành duyên trời tác hợp bình bộ thanh vân

Vai chính: Nhan Nghệ, Cố Gia Thụy ┃ vai phụ: Bao nhiêu ┃ cái khác:……
Danh sách chương