Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư)
Thể loại:  đam mỹ cổ đại, cường thế lạnh lùng xà yêu ngàn năm công x ôn nhuận nho nhã nhân thê thụ, yêu x nhân, song tính sinh tử sản nhũ, có ngược ngọt, 1V1, tiên ma thần quái, huyền huyễn, đoản văn, HE
Trans:  Mỹ Nhân Thiên Hạ
Edit + Beta : Cục Bột Nhỏ
Danh sách chương