Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Còn muốn làm ra những hành động mất hết nhân tính như vậy sao?
"Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, bố, chú Nguy, chú Cơ, cháu nghĩ thế này, nhà họ Diệp mặc dù đã bị tiêu diệt rồi, nhưng trên thực tế, trước đây sau khi Tò Minh bị Phiêu Diếu
Tông nhốt trong tháp Bát Môn Quang, lúc đó có một số con cháu dòng chính và gia tộc liên minh của nhà họ Diệp đã thoát ly khỏi nhà họ Diệp, những người này mặc dù nói rõ là không còn quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa, nhưng sâu trong lòng thì sao?”
"Sâu trong lòng, đám người đã từng phản bội lại nhà họ Diệp kia sẽ càng không có khả năng có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Diệp nữa", Công Tôn Hạ nói.


"Không không không, bố, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ, nói cho cùng đám người phán bội
nhà họ Diệp kia cũng đã từng là con cháu dòng chính hoặc liên minh của nhà họ Diệp, có mối quan hệ máu mủ.

Chẳng may có vài người nào đó muốn trả thù, âm thầm ra tay với mấy nhà chúng ta thì cũng là mối nguy hiếm tiềm tàng.

Càng thậm chí, chẳng may trong một vài người muốn trả thù đó có thiên phú Võ đạo khủng khiếp, mười năm, hai mươi năm sau lại trở thành một Tò Minh khác thì phiền phức fôi".

Giọng Còng Tôn Thần nghiêm túc như thể một trí giả: "Cho nên, chúng ta cắt vài cái đầu người của con cháu dòng chính nhà họ Diệp xuống, treo ở

trước cửa nhà bọn họ, coi như câu cá, chỉ cần có thế câu được người nào thì giết chết người đó đế trừ hậu hoạn không phải sẽ tốt hơn sao, cũng chẳng phí sức".

"Cái này! ", Còng Tôn Hạ hay Nguy Chấn Phong, hay là Cơ Thương Hải cũng vậy, bọn họ hầu như đã bị thuyết phục.

Do dự một lát, cuối cùng Công Tôn Hạ vỗ bàn: "Được, thế chì chặt tám mười cái đầu của những người quan trọng treo trước cửa trang viên nhà họ Diệp đi!!!"
Công Tôn Thần cười đắc ý:
"Giao cho con đi".


Rất nhanh, phần lớn người của ba nhà Công Tôn, nhà họ Cơ, nhà họ Nguỵ đều đã rời đi.


Công Tôn Thần và một số người ở lại.

Công Tòn Thần lạnh mặt quát: "Cắt đầu của Diệp Phù xuống cho tòi! Còn có đầu của Diệp Lâm! Đầu của Diệp Quần! còn có! ".

.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận